Betydelse - ursprung och historia av namnet Kartikeya - GB Times - The Spirit Magazine (2023)

Innehåll

 • Betydelse, ursprung och historia för namnet Kartikeya
  • Ursprung och betydelse
  • Användning av namnet
  • Folk tror att det här namnet är
  • Statistik
  • Vad är namnets numerologi?
  • Syskonnamnsidéer
  • 20 namn som liknar Kartikeya
  • Kända personer som heter Kartikeya
  • Står namnet i Bibeln/Torah/Koranen?
  • Är namnet lämpligt för en baby?
  • Namn på andra språk
  • Vanliga frågor
   • 1. Vad är historien bakom namnet Kartikeya?
   • 2. Hur skiljer sig namnet Kartikeya från Skanda?
   • 3. Vilken betydelse har namnet Kartikeya?
   • 4. Är Kartikeya ett unisexnamn?
   • 5. Vad betyder namnet Krittika?
   • 6. Vad är historien bakom namnet Skanda?
   • 7. Vad betyder namnet Kumara?
   • 8. Hur populärt är namnet Kartikeya i Indien?
   • 9. Vilken betydelse har påfågeln i hinduisk mytologi?
   • 10. Vilken betydelse har spjutet och flaggan i Kartikeyas skildring?
   • 11. Vilka andra namn förknippas med Lord Kartikeya?
   • 12. Vad betyder namnet Shanmukha?
   • 13. Hur relaterar namnet Kartikeya till hinduismen?
   • 14. Vilka andra populära namn finns i hinduisk mytologi?
   • 15. Vilken betydelse har namnet Kartik?
   • 16. Vad betyder namnet Kunal?
   • 17. Vilken betydelse har namnet Aryan?
   • 18. Vad betyder namnet Aditi?

Ursprung och betydelse

Kartikeya är ett populärt namn i hinduisk mytologi som betyder "son till Krittika". Det härstammar från sanskritordet 'Kṛttikā', som hänvisar till en grupp av sex stjärnor som ligger i stjärnbilden Plejaderna. Kartikeya är ett unisexnamn och används ofta för både pojkar och flickor. I hinduisk mytologi är Kartikeya också känd som Skanda, Kumara, Shanmukha och Guha.

Användning av namnet

Namnet Kartikeya används flitigt i Indien och andra delar av världen där den hinduiska religionen utövas. Det är ett populärt namn för pojkar och flickor och ges ofta till barn som är födda under Krittikas tecken och under Kartiks månad. Namnet Kartikeya förkortas ofta till "Kartik" eller "Karti" för enkelhetens skull.

Folk tror att det här namnet är

Många tror att namnet Kartikeya är förknippat med styrka och mod. Det är ett namn som betyder ledarskap, tapperhet och beslutsamhet. Människor som har detta namn ses ofta som självsäkra, självsäkra och karismatiska.

Statistik

Enligt BabyCenter rankades inte namnet Kartikeya bland de 1000 bästa namnen för pojkar eller flickor i USA 2020. Det är dock fortfarande ett populärt namn i Indien och andra delar av världen.

Vad är namnets numerologi?

Numerologin för namnet Kartikeya är 8, vilket representerar framgång, makt och auktoritet. Människor med detta namn drivs ofta av att uppnå sina mål och är inte rädda för att ta risker för att nå dit.

Syskonnamnsidéer

Om du letar efter syskonnamnsidéer för Kartikeya, är populära namn för pojkar och flickor Aarav, Diya, Aditya, Vedika, Aryan och Anaya.

20 namn som liknar Kartikeya

Om du gillar namnet Kartikeya, här är några liknande namn som du också kan överväga:

1. Shiva
2. Ganesha
3. Durga
4. Indra
5. Ravi
6. Rohit
7. Kunal
8. Arjun
9. Rishi
10. Lakshya
11. Neeraj
12. Virat
13. Manav
14. Aditi
15. Ananya
16. Kavya
17. Amaya
18. Sanjana
19. Divya
20. Anjali

Kända personer som heter Kartikeya

Några kända personer med namnet Kartikeya inkluderar Kartikeya Sarabhai, en indisk vetenskapsman, och Kartikeya Sharma, en indisk medieentreprenör.

Står namnet i Bibeln/Torah/Koranen?

Namnet Kartikeya finns inte i Bibeln, Toran eller Koranen eftersom det är ett hinduiskt namn.

Är namnet lämpligt för en baby?

Ja, namnet Kartikeya är ett vackert och unikt namn som passar en baby. Det har en rik historia och en djup innebörd vilket gör det till ett utmärkt val för föräldrar som letar efter ett ovanligt namn med ett kraftfullt budskap.

Namn på andra språk

På andra språk har namnet Kartikeya olika variationer. På hindi uttalas det som 'Kārtikey', medan det på tamil är 'Skandha' och på telugu är det 'Kumara Swamy'. På sanskrit kan namnet skrivas som कार्तिकेय.

Vanliga frågor

1. Vad är historien bakom namnet Kartikeya?

I hinduisk mytologi är Kartikeya son till Lord Shiva och gudinnan Parvati och föddes för att besegra demonen Tarakasura. Han avbildas ofta som en krigare som rider på en påfågel och håller i ett spjut och en flagga.

2. Hur skiljer sig namnet Kartikeya från Skanda?

Kartikeya är ett av de många namn som ges till Skanda, som också är känd som Kumara, Shanmukha och Guha. Kartikeya är ett av de mest använda namnen för Skanda.

3. Vilken betydelse har namnet Kartikeya?

Namnet Kartikeya är betydelsefullt i hinduisk mytologi eftersom det är förknippat med styrka, mod och ledarskap. Det är ett populärt namn som ges till barn som föds under Krittikas tecken och under Kartiks månad.

4. Är Kartikeya ett unisexnamn?

Ja, Kartikeya är ett unisexnamn och används ofta för både pojkar och flickor i hinduisk kultur.

5. Vad betyder namnet Krittika?

Namnet Krittika syftar på en grupp av sex stjärnor som ligger i stjärnbilden Plejaderna. I hinduisk mytologi är Krittika också känd som en av Herren Shivas fruar.

6. Vad är historien bakom namnet Skanda?

Skanda är ett namn som förknippas med den hinduiska krigsguden och används ofta omväxlande med namnet Kartikeya. I hinduisk mytologi sägs Skanda ha fötts för att besegra demonen Tarakasura.

7. Vad betyder namnet Kumara?

Kumara är ett annat namn som ges till Skanda i hinduisk mytologi. Det betyder "ungdomlig", "viril" eller "son".

8. Hur populärt är namnet Kartikeya i Indien?

Namnet Kartikeya är mycket populärt i Indien och används ofta för pojkar och flickor. Det är ett namn som förknippas med styrka, mod och ledarskap.

9. Vilken betydelse har påfågeln i hinduisk mytologi?

Påfågeln är en symbol för skönhet, skydd och helighet i hinduisk mytologi. Det är också förknippat med Lord Kartikeya eftersom han ofta avbildas ridande på en påfågel.

10. Vilken betydelse har spjutet och flaggan i Kartikeyas skildring?

I hinduisk mytologi är spjutet och flaggan symboliska för Kartikeyas roll som krigare. Spjutet representerar hans kraft och styrka medan flaggan representerar hans ledarskap.

11. Vilka andra namn förknippas med Lord Kartikeya?

Lord Kartikeya är också känd som Shanmukha, vilket betyder "en med sex ansikten" och Guha, som betyder "grottbor".

12. Vad betyder namnet Shanmukha?

Shanmukha är ett namn som gavs till Lord Kartikeya i hinduisk mytologi. Det betyder "en med sex ansikten" och förknippas med de många krafter och förmågor som han besitter.

13. Hur relaterar namnet Kartikeya till hinduismen?

Namnet Kartikeya förknippas med hinduismen eftersom det härstammar från sanskrit och är ett populärt namn som används i hinduisk kultur. Det förknippas ofta med Lord Kartikeya, som är en välkänd figur i hinduisk mytologi.

14. Vilka andra populära namn finns i hinduisk mytologi?

Några andra populära namn i hinduisk mytologi inkluderar Shiva, Durga, Ganesha, Rama, Krishna, Sita och Hanuman.

15. Vilken betydelse har namnet Kartik?

Kartik är en förkortad version av namnet Kartikeya och används ofta som ett smeknamn. Det är också namnet på den åttonde månaden i den hinduiska kalendern.

16. Vad betyder namnet Kunal?

Kunal är ett populärt namn i hinduisk mytologi som betyder "lotus". Det ges ofta till pojkar och förknippas med renhet och skönhet.

17. Vilken betydelse har namnet Aryan?

Aryan är ett populärt namn i hinduisk kultur och betyder "ädel" eller "hederlig". Det ges ofta till pojkar och förknippas med styrka, tapperhet och ledarskap.

18. Vad betyder namnet Aditi?

Aditi är ett populärt namn i hinduisk kultur som betyder "gränslös" eller "gränslös". Det ges ofta till flickor och förknippas med skönhet, nåd och renhet.

 • 8 andliga betydelser av katter
 • 12 betydelser av House on Fire i dröm
 • 19 betydelser när du drömmer om tåg
 • 20 betydelser när du drömmer om hajar
 • 25 betydelser när man drömmer om en död person som pratar med dig
 • 22 betydelser när du drömmer om att slåss
 • 24 betydelser när du drömmer om att prata med din döda mamma
 • 9 andliga betydelser av Dove
 • 23 betydelser när du drömmer om maggots
 • 20 betydelser när du drömmer om en bebis
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated: 07/15/2023

Views: 5261

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.