Fungerar norton på Windows 10? (2023)

Frågad av: Lela Prosacco

Poäng: 4,7/5(18 röster)

Norton kommer att fungera på Windows 10 så länge du har den senaste versionen installerad. För att se till att du har den senaste Norton-versionen installerad, besök Norton Update Center. Om du har fått Norton från din tjänsteleverantör, se hur du installerar Norton från din tjänsteleverantör.

Behöver du fortfarande Norton med Windows 10?

Oavsett om du nyligen har uppgraderat till Windows 10 eller om du funderar på det, är en bra fråga att ställa: "Behöver jag antivirusprogram?". Tja, tekniskt sett nej.Microsoft har Windows Defender, en legitim antivirusskyddsplan som redan är inbyggd i Windows 10.

Hur installerar jag Norton på Windows 10?

Skaffa Norton Security Protection-appen

 1. Logga in på ditt konto från din Windows 10 i S-läge eller Windows 10 ARM-baserad enhet.
 2. Klicka på Hämta från Microsoft på sidan som visas.
 3. På Microsoft Store-sidan för Norton-skydd klickar du på Hämta och installerar appen.

Varför kan jag inte installera Norton på Windows 10?

Det här problemet uppstår när du installerar den nya Norton-produkten över en befintlig version av Norton-produkten. För att åtgärda det här problemet, avinstallera den befintliga versionen av Norton och installera den nyköpta versionen.

Ska jag ta bort gamla Norton innan jag installerar nytt?

Om du uppgraderar en befintlig Norton-produkt till en senare version,du behöver inte avinstallera Norton innan du installerarden nya versionen. Installationsprocessen tar bort den befintliga versionen och installerar den nya versionen i dess ställe.

45 relaterade frågor hittades

Är Windows Defender bättre än Norton 360?

Norton 360 är bättre än Windows Defender i alla aspekter— den har högre upptäcktsfrekvens för skadlig programvara, bättre skydd för internetsäkerhet, fler ytterligare funktioner och täckning för fler plattformar. ... Norton 360 innehåller: Starkare skydd mot nätfiske. Mer komplett föräldrakontroll.

Behöver jag både Windows Defender och Norton?

Svar (5) 

Ja du kan köra dem tillsammans men det är inte nödvändigt. Om du har den betalda versionen av Norton är det bara att köra det. För att inaktivera Defender gå till Services och Windows Defender för att inaktivera och stoppa tjänsten. Om du inte använder Defender och avinstallerar Norton.

Har Windows 10 inbyggt antivirusprogram?

Windows 10 inkluderarWindows säkerhet, som ger det senaste antivirusskyddet. Din enhet kommer att vara aktivt skyddad från det ögonblick du startar Windows 10. Windows Security söker kontinuerligt efter skadlig programvara (skadlig programvara), virus och säkerhetshot.

Behöver jag installera ett antivirusprogram på Windows 10?

Även om Windows 10 kommer med inbyggt antivirus- och anti-malware-verktyg (Windows Defender), kanske det inte kan skydda dina webbläsaraktiviteter och skadliga länkar. ... Så det är viktigt att installeraantivirusprogram som erbjuder webbskydd eller internetskydd.

Är Windows Defender automatiskt på?

Som standard,Windows Defender aktiverar automatiskt realtidsskydd, molnbaserat skydd och provinlämning. ... Du kan inaktivera detta under en kort period om det behövs av prestandaskäl, men Windows Defender kommer automatiskt att återaktivera realtidsskydd för att skydda dig senare.

Vilket antivirus är bäst för Windows 10 PC?

Det bästa antivirusprogrammet för Windows 10 du kan köpa

 • Kaspersky Anti-Virus. Det bästa skyddet, med få krusiduller. ...
 • Bitdefender Antivirus Plus. Mycket bra skydd med massor av nyttigt tillbehör. ...
 • Norton AntiVirus Plus. För de som förtjänar det allra bästa. ...
 • ESET NOD32 Antivirus. ...
 • McAfee AntiVirus Plus. ...
 • Trend Micro Antivirus+ Säkerhet.

Kan Norton sakta ner min dator?

Norton kommer att sakta ner sin körning när ett annat antivirusprogram är installerat och körs pådin dator. ... När de båda är igång kommer du sannolikt att stöta på kommunikations- och skanningskonflikter, vilket gör att Norton använder stora mängder systemminne, vilket resulterar i långsam datorprestanda.

Behöver jag Windows-brandväggen om jag har Norton?

Om Norton inte tillhandahåller brandvägg,då måste du köra Windows-brandväggen för skydd. Faktum är att Norton inaktiverar Windows-brandväggen och Defender automatiskt om den använder sin egen brandvägg.

Är Norton 360 långsam dator?

Du kanske har hört den här förut: Norton-skyddet kan göra min dator långsammare. Norton skyddhar fått betyget nr. ... Det betyder att du inte bör märka någon skillnad i hastighet om du har Norton-skydd på din enhet.

Vilket gratis antivirus är bäst för Windows 10?

Avastger det bästa gratis antivirusprogrammet för Windows 10 och skyddar dig mot alla typer av skadlig programvara.

Är Windows Defender tillräckligt bra 2021?

I januari 2021 betygsatte AV-Test (ett oberoende säkerhetstestlabb).Microsoft Defender som en toppprodukt med en perfekt 6,0 poäng. ... Microsoft Defender ger skydd mot skadliga hot i realtid, men det kan inte konkurrera med andra populära antivirusprogram.

Behöver jag en brandvägg med Windows 10?

Aktivera din brandvägg och antivirus

Det är ett bra första steg mot att övervaka din dators allmänna hälsa, men det kommer inte att räcka. Ett annat säkerhetslager är redan inbyggt i Windows 10, och du bör dra nytta av det genom att aktivera brandvägg och antivirusskydd.

Varför blockerar Norton min internetåtkomst?

Åtgärda problem med att ansluta till Internet efter installation av Norton Device Security för Windows. Internetanslutningsproblem kan uppstå på grund av olika orsaker. Det kan hända pgaett tillfälligt problem från din tjänsteleverantöreller ett problem i din dator som orsakas av brandväggen.

Hur hindrar jag Norton 360 från att blockera ett program?

Stäng av automatisk programkontroll

 1. Öppna din Norton-enhetssäkerhetsprodukt. ...
 2. Klicka på Inställningar i Norton-produktens huvudfönster.
 3. Klicka på Brandvägg i fönstret Inställningar.
 4. I fönstret Brandväggsinställningar klickar du på Avancerad programkontroll.
 5. På raden Automatisk programkontroll flyttar du på/av-knappen till Av.

Hur hindrar jag Norton från att sakta ner min dator?

Hur hindrar jag Norton från att sakta ner min dator?

 1. Kör en skanning;
 2. Prova Norton Power Eraser;
 3. Avinstallera onödig programvara;
 4. Ta bort gamla filer;
 5. Starta om din dator regelbundet;
 6. Ta bort skadade eller korrupta filer;
 7. Använd en diskdefragmenterare;
 8. Kontrollera programmen som körs vid start;

Är Norton ett bra antivirusprogram?

Är Norton ett bra antivirusprogram?Norton 360 är förmodligen det bästa antivirusprogram vi har testat. Det erbjuder 100 % skydd mot alla typer av skadlig programvara. Och den erbjuder många fantastiska säkerhetsfunktioner, inklusive föräldrakontroll, molnsäkerhetskopiering och tillgång till Norton Secure VPN.

Varför använder Norton så mycket CPU?

Prestandaövervakningsfunktion i Norton noggrantövervakar din dator och varnar dig när den är därär en mer än normal mängd CPU eller minnesanvändning som inträffar. ... Vissa program kan använda högt minne när de utför vissa uppgifter, som att försöka komma åt Internet eller visa en sida med mycket rich media-innehåll.

Vilket antivirus är bättre för PC?

Bästa antivirus för PC-spel 2021

 1. Bitdefender Total Security 2021. Det bästa antivirusprogrammet för de flesta PC-spelare. ...
 2. Kaspersky Anti-Virus 2021. Det bästa tunga antivirusprogrammet 2021. ...
 3. McAfee Gamer Security. Bästa antivirus för spelare. ...
 4. Webroot SecureAnywhere. Bästa lätta antivirus. ...
 5. Avira gratis antivirus för Windows.

Vilken säkerhet är bäst för PC?

Det bästa antivirusprogrammet du kan köpa idag

 • Kaspersky Total Security. Det bästa antivirusskyddet totalt sett. ...
 • Bitdefender Antivirus Plus. Det mest prisvärda antivirusprogrammet som finns tillgängligt för närvarande. ...
 • Norton 360 Deluxe. ...
 • McAfee Internet Security. ...
 • Trend Micro maximal säkerhet. ...
 • ESET Smart Security Premium. ...
 • Sophos Home Premium.
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated: 07/07/2023

Views: 5263

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.