Realistisk text-till-tal-omvandlare och AI-röstgenerator (2023)

Skapa realistiska röstinspelningar online! Skriv in valfri text för att generera tal och ladda ner den resulterande ljudfilen i mp3- eller wav-format för vidare användning. Använd AI-kontrollerade röster för att konvertera text till tal. Konvertering av text till tal är tillgänglig gratis men endast som referens. För att komma åt alla funktioner,du måste köpa en av de betalda planerna

Röstprover producerade av artificiell intelligens

 • Realistisk text-till-tal-omvandlare och AI-röstgenerator (1)Väder
 • Realistisk text-till-tal-omvandlare och AI-röstgenerator (2)Christoph
 • Realistisk text-till-tal-omvandlare och AI-röstgenerator (3)Vicki
 • Realistisk text-till-tal-omvandlare och AI-röstgenerator (4)vicki plus
 • Realistisk text-till-tal-omvandlare och AI-röstgenerator (5)Bernd
 • Realistisk text-till-tal-omvandlare och AI-röstgenerator (6)Albert
 • Realistisk text-till-tal-omvandlare och AI-röstgenerator (7)Killian
 • Realistisk text-till-tal-omvandlare och AI-röstgenerator (8)Louisa
 • Realistisk text-till-tal-omvandlare och AI-röstgenerator (9)Magda
 • Realistisk text-till-tal-omvandlare och AI-röstgenerator (10)Gisela

Komplett lista över ordförråd

Hur konverteras text till tal?

 1. Skriv bara in den text du vill ha eller importera ditt skrivna innehåll.
 2. Tryck på knappen "Generera".
 3. Ladda ner ljudet i MP3/WAV-format.

En omfattande lista över fördelarna med neurala röster.

TTS att ladda ner

Du kan gratis ladda ner de konverterade ljudfilerna i MP3-, WAV- och OGG-format

Realistisk text-till-tal-omvandlare och AI-röstgenerator (11)

Väldigt långa texter

Upp till 2 000 000 tecken per omvandling. De kan bearbeta mycket långa texter på en gång. Det finns inga begränsningar för längden på texten.

Realistisk text-till-tal-omvandlare och AI-röstgenerator (12)

Kommersiell användning.

Du är behörig att använda det producerade ljudet för kommersiella ändamål. Exempel är plattformar som YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitch, Twitter, podcasts, videoannonser, reklam, e-böcker, presentationer och mer.

Realistisk text-till-tal-omvandlare och AI-röstgenerator (13)

Polyfonisk redaktör

Ha en dialog med AI Voices. Du har möjlighet att använda flera röster samtidigt i en enda text.

Realistisk text-till-tal-omvandlare och AI-röstgenerator (14) Försök att skapa en dialog

Individuella språkinställningar

Du kan anpassa talinställningar genom att ställa in parametrar som hastighet, tonhöjd, intonation, uttal, intonation, intonation, pauser och mer. Vårt system stöder även SSML (Speech Synthesis Markup Language) för avancerad talkontroll och anpassning.

Realistisk text-till-tal-omvandlare och AI-röstgenerator (15)

Billig användning

Du sparar pengar genom att minimera kostnaderna för att skriva om texten. Gränser används endast för ändrade meningar i texten.

Realistisk text-till-tal-omvandlare och AI-röstgenerator (16)

Över 700 naturligt klingande röster

Kristallklar röstutgång som en människa. Mans-, kvinno-, barn- och äldre röster.

Realistisk text-till-tal-omvandlare och AI-röstgenerator (17) Testa alla röster gratis

Vårt supportteam är starkt

Vi står till ditt förfogande för alla frågor om text-till-tal. Tveka inte att fråga oss, även för enkla frågor. Vi är här för att hjälpa till.

Realistisk text-till-tal-omvandlare och AI-röstgenerator (18)

Delning

Den här egenskapen tillåter att ljudlänkar delas. Du har möjlighet att föra dessa länkar vidare till dina bekanta och professionella kontakter.

Realistisk text-till-tal-omvandlare och AI-röstgenerator (19)

Cloud sparar din historik

Alla filer och texter du använder sparas automatiskt i din profil på vår molnserver. Du kan lägga till spår till din favoritlista med ett enda klick.

Realistisk text-till-tal-omvandlare och AI-röstgenerator (20)

Kompatibel med redigeringsprogram

Detta verktyg är kompatibelt med videoredigeringsprogram. Den kan användas med många videoredigeringsprogram inklusive Adobe Premier, After Effects, Audition, DaVinci Resolve, Apple Motion, Camtasia, iMovie, Audacity och andra.

Realistisk text-till-tal-omvandlare och AI-röstgenerator (21)

Använd vårt text-till-röstverktyg för att producera videor där tal låter naturligt.

Slipp de höga kostnaderna för traditionell ljudproduktion.

Våra lösningar är ekonomiska. Du kan skapa professionella röstinspelningar i realtid till låg kostnad. Den här tjänsten är 100 gånger billigare än att hyra en live-högtalare.

Traditionellt ljudskapande.

Realistisk text-till-tal-omvandlare och AI-röstgenerator (22)

 • Live högtalare är dyra.
 • Att forska om frilansare och studior är mycket tidskrävande.
 • Efterbearbetning kräver användning av komplexa verktyg och expertis.
 • Att spela in i en inspelningsstudio tar mycket tid eftersom du måste tilldela talaren en uppgift och godkänna resultatet.

SpeechGen

Realistisk text-till-tal-omvandlare och AI-röstgenerator (23)

 • Vår text-till-tal-tjänst är billig, från 0,08 USD per 1 000 tecken.
 • Webbplatsen är tillgänglig direkt i din webbläsare.
 • Den har ett intuitivt användargränssnitt som gör det enkelt även för nybörjare.
 • SpeechGen omvandlar text till tal på kort tid. Din språkfil är klar med bara några klick.

Skapa AI-genererade realistiska voiceovers.

användningsmöjligheter. fallstudier.

Se hur andra företag använder vår realistiska talsyntestjänst. De möjliga tillämpningarna är mycket olika, det finns hundratals möjliga användningsområden. Här är några exempel.

 1. Talutgång för videor.Reklam, YouTube, Tik Tok, Instagram, Facebook och andra sociala medier. Ge varje video en röst!
 2. E-lärande material.Exempel: lära sig främmande språk, lyssna på föreläsningar, instruktionsvideor.
 3. Reklam.Öka installationer och försäljning med realistiska röster för artificiell intelligens för videoannonser, reklammaterial och kreativa projekt.
 4. Offentliga lokaler.Text-till-tal är viktigt för användning i allmänna utrymmen som flygplatser, bussterminaler, parker, köpcentra och arenor.
 5. Podcasts.Förvandla text till poddar för att öka medvetenheten om ditt innehåll. Distribuera dina ljudfiler på plattformar som iTunes, Spotify och andra poddtjänster.
 6. mobila applikationeroch skrivbordsprogramvara. De syntetiserade AI-rösterna säkerställer en smidig applikation.
 7. uppsatsläsare.Läs din uppsats högt för att förbättra den.
 8. Presentationer.Använd text-till-tal för imponerande PowerPoint-presentationer och bildspel.
 9. läsa dokument.Använd en talsyntes för att spara tid på att läsa dokument högt.
 10. Buch-läsare.Använd vår webbaserade text-till-tal-applikation för att få e-böcker upplästa med naturliga röster.

Öka potentialen för ditt innehåll, till exempel genom att konvertera det till ljud. Detta kommer att hjälpa dig att nå en större publik och öka tillväxten för ditt företag.

Vem använder text till tal?

SpeechGen.io, en artificiell intelligenstjänst, används av cirka 1 000 personer varje dag för olika applikationer. Här några exempel.

videofilmareskapa voiceovers för videor. Du skapar ljudinnehåll utan dyr studioproduktion.

journalisteroch sportreportrar använder automatiserade röster för att konvertera text till tal för nyheter och sportbevakning.

Studenteroch proffs bläddrar snabbt igenom innehållet.

Utlänning.Elever lär sig ett andra språk för att förbättra sitt uttal eller för att bättre förstå texten.

mjukvaruutvecklareinförliva talsyntes i sina applikationer för att förbättra användarupplevelsen.

marknadsförare.Lätt att skapa ljudinnehåll för alla nystartade företag.

IVR röstinspelningar.Skapa taggar för system som svarar på talade interaktioner.

lärare.Lärare i främmande språk producerar tal från text för att ge ljudprover.

bokälskareanvänd Speechgen för att läsa böcker högt. Text-till-tal-ljudet är nedladdningsbart. De kan höras på vilken enhet som helst.

HR-avdelningaroch e-lärande proffs kan skapa inlärningsmoduler och utbildning för anställda med onlineprogramvara som utnyttjar AI för text-till-tal-funktioner.

Webmasterkonvertera artiklar till ljud med verklighetstrogna robotröster. Text-till-tal-ljud (TTS) ökar besökarnas tid på webbplatsen och ökar engagemanget.

Animatöreranvända AI-röster för dialog och karaktärsspråk.

Text till tal-teknik gör det möjligt för varumärken, företag och organisationer att erbjuda sina användare en bättre upplevelse samtidigt som kostnaderna håller nere.

Vanliga frågor

Kan jag använda ljud för YouTube, Tik-Tok, IGTV, i videoannonser eller andra videor?

Du har möjlighet att konvertera din valda text till högkvalitativa manliga eller kvinnliga röster. Filerna kan användas för dina egna syften, även som bakgrundsröster för YouTube.

Hur lägger jag in en paus?

Det finns två sätt att lägga till pauser i ljudet.Den första metoden:är påPausknappatt klicka.I den andra metoden:den exakta längden på pausen anges med taggen . Pauslängden mäts i millisekunder (ms). Till exempel är 1000 ms 1 sekund, 1500 ms är 1,5 sekunder och så vidare.fler detaljer

Hur sparar man talad text i favoriter?

Klicka på favoritikonen. Alla filer som du räknar till dina favoriter finns i din profil.

Kan du ladda ner text-till-tal-ljud?

Ja. Efter text-till-tal-konverteringen klickar du bara på knappen "Ladda ner". Du kan välja mellan mp3 och wav.

Är text till tal-konvertering gratis?

Ja, du kan testa upp till 1000 tecken gratis. Efter registrering kommer vi att förse dig med ytterligare 1000 tecken för att testa våra språkfunktioner.

Kan jag använda rösterna i kommersiella syften?

Ja, du kan använda våra AI-röster för alla kommersiella ändamål.

Konvertera enkelt vilken text som helst till mycket realistiska mänskliga röster. Kolla intillgängliga tariffer.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated: 07/23/2023

Views: 6396

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.