Vad är Ubisoft Connect och hur använder du det? (2023)

Läsare som du hjälper till att stödja MUO. När du gör ett köp med hjälp av länkar på vår webbplats kan vi tjäna en affiliate-provision.Läs mer.

Ubisoft har slagit samman sina tjänster Uplay och Ubisoft Club till en enhetlig plattform. Ubisoft Connect innehåller spelströmning med en känsla av gemenskap, vilket gör att fans av Ubisoft-titlar kan tävla och samarbeta på olika plattformar.

Det finns mycket att utforska när det kommer till Ubisoft Connect. Om du tittar på hur du kan komma åt tjänsten och vad den innebär, så är här all info du behöver för att komma igång.

MAKEUSE AV DAGENS VIDEO

SCROLL FÖR ATT FORTSÄTTA MED INNEHÅLL

Vad är Ubisoft Connect?

Den 29 oktober 2020 blev Uplay och Ubisoft Club det mer centraliserade "Ubisoft Connect", en plattform för att streama Ubisoft-spel, interagera med vänner och lösa in belöningar. Förutom att expandera på Uplay för PC-spelare, lovar det nya gränssnittet plattformsoberoende upplevelser på nästa generations spelkonsoler.

Ubisoft tillkännagav Ubisoft Connecti ett blogginlägg publicerat den 21 oktober 2020. Plattformar som stöds inkluderar Windows PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Stadia, Nvidia GeForce Now ochAmazon Luna. I Ubisofts ansträngningar att verkligen vara plattformsoberoende finns det till och med mobilappar för Android- och Apple-enheter.

Vad behöver du göra för att använda Ubisoft Connect?

Ubisoft Connect-apparna låter användare komma åt sin statistik och spela spel på PC-, Apple- eller Android-enheter. En app krävs inte för att ha en profil, så konsolspelare som inte tänker spela sina spel på PC eller mobila enheter behöver inte installera appen för att dra nytta av sitt Ubisoft-konto.

Spelare länkar sitt PlayStation- eller Microsoft-konto till sitt Ubisoft-konto för att synkronisera data mellan Ubisoft Connect och deras konsol. Kontot kommer att överföra din information oavsett vilken plattform du spelar på. I det här fallet kan du komma åt ditt Ubisoft-konto via Ubisoft-spel snarare än genom en nedladdad app.

Du måste se till att din enhet kan köra Ubisoft Connect och spelen. Detta borde fungera som standard på alla konsoler, men stationärversionen är en annan vattenkokare med tanke på de mycket olika specifikationerna från PC till PC.

Vad är Ubisoft Connect och hur använder du det? (1)

Även om det inte finns några minimikrav för Ubisoft Connect i sig finns det minimikrav för varje spel. Om vi ​​tar Watch Dogs 2 som exempel, är dessa följande:

Operativ system:Windows 7 SP1, Windows 8.1 eller Windows 10 (endast 64-bitarsversioner)

Processor:Intel Core i5-2400S @ 2,5 GHz / AMD FX 6120 @ 3,5 GHz

BAGGE:6 GB

Grafikkort:Nvidia GeForce GTX 660 (2GB) / AMD Radeon HD 7870 (2GB), eller bättre

Hårddisk:50 GB tillgängligt lagringsutrymme

Ljud:DirectX-kompatibelt ljudkort med senaste drivrutinerna

Kringutrustning:Windows-kompatibelt tangentbord och mus / Microsoft Xbox One-kontroller / DualShock 4-kontroller

Observera att detta är minimikrav. Spel som streamas med dessa specifikationer kommer kanske inte att fungera lika smidigt somde rekommenderade kraven. Du måste också se till att du har en stabil bredbandsanslutning för att kunna ladda ner data och streama titlar.

För att få Ubisoft Connect på din PC eller Mac-dator, ladda bara ner exe-filen med hjälp av en av länkarna nedan och installera den! Du kan sedan komma åt Ubisoft Connect. Konsolanvändare får tillgång till Connect via menyer i spelet. Mobilanvändare behöver helt enkelt installera appen.

Ladda ner:Ubisoft Connect förWindows PC|Äpple|Android(fri)

Vilka funktioner har Ubisoft Connect?

Ubisoft har tillhandahållit lite information omhur Ubisoft Connect kommer att fungeranär det rullar ut på framtida konsoler. Vi har också anledning att tro att många delar av arvssystemet kommer att bibehållas.

Uplay+

Vad är Ubisoft Connect och hur använder du det? (2)

Uplay var Ubisofts digitala spelplattform för PC. Nu när alla Ubisofts digitala erbjudanden kommer under ett tak får det en uppdatering.

Uplay+är nu namnet på Ubisofts digitala prenumerationstjänst. Prenumerationstjänsten ger användarna obegränsad tillgång till Ubisoft-titlar. Spel kan också köpas, laddas ner och spelas utanför prenumerationstjänsten.

Ubisoft Rewards Program

En av de största fördelarna med det äldre Uplay-systemet var dess belöningspoäng i spelet. De låste upp exklusivt innehåll som karaktärsanpassningsalternativ, exklusiva nivåer och till och med digitala samlarobjekt som datorbakgrunder. Belöningsaspekten håller i sig men den förändras lite.

Belöningar låses nu upp med "enheter" som delas ut för att öka den övergripande nivån på spelarkontot. Nivån höjs genom att tjäna erfarenhetspoäng genom att slutföra utmaningar i spelet.

500 erfarenhetspoäng krävs för att nå en nivå. Varje nivå kommer att vara värd 10 enheter, var femte nivå kommer att vara värd 20 enheter och var tionde nivå kommer att vara värd 50 enheter. Om du redan har ett Uplay-konto överförs din nivå till det nya systemet.

Utmaningssystem

Vad är Ubisoft Connect och hur använder du det? (3)

Det nya Ubisoft Rewards-programmet har två huvudtyper av utmaningar. "Core Challenges" kommer att vara bekanta för Uplay-kontoinnehavare. Dessa är utmaningar som i huvudsak är kopplade till spelarens framsteg i ett givet spel.

Även om det var roligt att se statusen för dessa utmaningar, var de flesta av dem utmaningar som en spelare så småningom skulle möta under spelets gång, oavsett om de försökte eller inte.

Det nuvarande Ubisofts belöningssystem introducerar "Timed Challenges". Dessa är regelbundet förnyade utmaningar som spelaren måste slå inom en given tidsram medan utmaningen är live om de ska samla belöningarna, liknande de dagliga utmaningarna i Call of Dutys flerspelarlägen online.

Smart Intel och personlig information

Ubisoft-konton inkluderar nu funktionen "Smart Intel". Den här funktionen ger personliga tips och tricks för att hjälpa enskilda spelare att få ut det mesta av sina spel.

Smart Intelis baserad på personlig statistik och spelarinformation. Denna information är tillgänglig för spelare från webben eller appen såväl som i spelet. Ubisoft annonserar detta som ett sätt för spelare att förbättra sitt spel genom att förstå sin egen unika spelstil.

Nyhetsflöde

Vad är Ubisoft Connect och hur använder du det? (4)

Ubisoft-kontot innehåller också ett nyhetsflöde med vänners aktiviteter och prestationer. Detta verkar vara en utvecklad version av några av de sociala funktionerna från Ubisoft Club-systemet, som också gjorde det möjligt för spelare att bilda grupper och chatta med vänner online.

Cross Play

Den kanske största fördelen med Ubisoft Connects ekosystem är Cross-Play-funktionen. Genom att länka sina Microsoft- eller PlayStation-konton till sina Ubisoft-konton kan spelare få tillgång till sina Ubisoft-förmåner oavsett vilken konsol de spelar på.

Cross-play tillåter också en funktion som kallas cross-progression. Detta innebär att spelsparningar också kan delas mellan plattformar, vilket gör att du kan börja där du slutade oavsett vilken plattform du startar spelet på. Så du bör kunna spara ett Ubisoft-spel på din Xbox och sedan hämta det igen på din PlayStation.

Spelare kan också se vilka vänner som är online oavsett vilka konsoler deras vänner spelar på.

Vad händer om jag redan har ett Uplay-konto?

Vad är Ubisoft Connect och hur använder du det? (5)

Spelare som hade Uplay- och Ubisoft Club-prenumerationer kommer att behålla sina konton, såväl som alla sina spel och belöningar. De behåller också sin "klubbnivå" som kommer att ingå i det uppdaterade belöningssystemet.

Vidare behöver PC- och mobilspelare inte avinstallera Uplay och installera de nya Ubisoft Connect-apparna. Den nya plattformen introducerades för dessa användare som en uppdatering av deras befintliga appar.

Medan äldre spel inte ingår i det uppdaterade belöningssystemet, fick äldre kontoinnehavare gratis enheter för att komma åt innehåll som de ännu inte hade låst upp.

Nu kan du använda Ubisoft Connect

Ubisoft Connect är ett utmärkt sätt att köpa och streama Ubisoft-spel. Det är också det bästa sättet att interagera med vänner på Ubisoft-spel, få ut det mesta av din speltid och fortsätta där du slutade när du spelar på flera plattformar.

När du har skapat ett Ubisoft-konto är allt du behöver göra att länka det till dina spelkonton på andra plattformar, datorer och konsoler för att uppgradera din spelstil och ta med dig statistiken överallt.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated: 07/20/2023

Views: 5233

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.